Jonasz Waśko

Jonasz Waśko

Koordynator ds. medycznych

Ratownik Medyczny- Kierowca
Pielęgniarz Anestezjologiczny
Pracownik Kontraktowy Sądeckiego Pogotowia
Pracownik Etatowy Szpitala Żeromskiego w Krakowie
Absolwent Kursu: ACLS

Strefa RMED