Obozy ratownicze

Obóz letni

Dzień I

 1. Wykłady  9:00 – 13:00

Łańcuch pierwszej pomocy

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Postępowanie z osobą nieurazową

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Postępowanie z osobą nieurazową

Ewakuacja poszkodowanego

Sprzęt osobisty ratownictwa na wodach

Dzień II

 1. Wykłady  9:00 – 13:00

Postępowanie z osobą urazową

Ewakuacja poszkodowanego

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Postępowanie z osobą urazową

Ewakuacja poszkodowanego

Sprzęt zespołowy ratownictwa na wodach

Dzień III

 1. Warsztaty sprzętowe  9:00 – 11:00

Obsługa rzutki ratunkowej

Obsługa noszy do działań na wodzie

Obsługa pontonu ratowniczego

 1. Ćwiczenia w wodzie 11:00 – 13:00

Metody holowania poszkodowanego

Ewakuacja poszkodowanego z wody

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Spływ techniczny pontonami

Symulowana akcja ratunkowa w wodzie

Ognisko na brzegu

Zakończenie obozu

 

W ramach obozu zapewniamy:

– sprzęt osobisty (kamizelki, kaski)

– sprzęt zespołowy (apteczki, nosze, pontony)

– instruktorów (Ratownicy Medyczni / WOPR)

– ciepły posiłek (ognisko)

– ubezpieczenie OC / NW

– transport dzieci w toku obozu

– dyplom ukończenia obozu szkoleniowego

 

Obóz zimowy

Dzień I

 1. Wykłady  9:00 – 13:00

Łańcuch pierwszej pomocy

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Postępowanie z osobą nieurazową

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Postępowanie z osobą nieurazową

Ewakuacja poszkodowanego

Sprzęt osobisty ratownictwa górskiego

Dzień II

 1. Wykłady  9:00 – 13:00

Postępowanie z osobą urazową

Ewakuacja poszkodowanego

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Postępowanie z osobą urazową

Ewakuacja poszkodowanego

Sprzęt zespołowy ratownictwa górskiego

Dzień III

 1. Warsztaty sprzętowe  9:00 – 11:00

Obsługa uprzęży

Obsługa układu wyciągowego

Obsługa noszy do działań w górach

 1. Ćwiczenia w terenie 11:00 – 13:00

Metody ewakuacji poszkodowanego

Ewakuacja poszkodowanego z terenu górskiego

Przerwa Obiadowa 13:00 – 14:00

 1. Ćwiczenia 14:00 – 19:00

Przejście terenowe w rakietach śnieżnych

Symulowana akcja ratunkowa w górach

Ognisko w dolinie

Zakończenie obozu

 

W ramach obozu zapewniamy:

– sprzęt osobisty (uprzęże, kaski, plecaki, rakiety, kije)

– sprzęt zespołowy (apteczki, nosze)

– instruktorów (Ratownicy Medyczni / GOPR)

– ciepły posiłek (ognisko)

– ubezpieczenie OC / NW

– transport dzieci w toku obozu

– dyplom ukończenia obozu szkoleniowego