Kursy Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy 4h dla Kierowców

Kurs Pierwszej Pomocy 4h dla Kierowców /szkoły nauki jazdy, spedycja, kurierzy, komunikacja/

Tematyka Kursu:

1. System prawny i łańcuch pierwszej pomocy 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. Wypadki komunikacyjne 4. Postępowanie z osobą nieprzytomną 5. Postępowanie z osobą przytomną 6. Wezwanie pomocy 7. Zakrztuszenia 8. Resuscytacja osoby dorosłej 9. Resuscytacja dziecka i niemowlęcia 10. Zawał serca 11. Napad padaczkowy 12. Oparzenia 13. Krwawienia i krwotoki 14. Urazy kręgosłupa 15. Urazy głowy 16. Urazy klatki piersiowej 17. Urazy jamy brzusznej 18. Urazy kończyn 19. Ewakuacja poszkodowanego 20. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka – materiały dydaktyczne dla kursantów – zaświadczenie ukończenia kursu dla uczestników

 

Kurs Pierwszej Pomocy 5h dla Firm

Kurs Pierwszej Pomocy 5h dla Firm /przedsiębiorstwa o niskim stopniu zagrożenia/

Tematyka Kursu:

1. System prawny i łańcuch pierwszej pomocy 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. Postępowanie z osobą nieprzytomną 4. Postępowanie z osobą przytomną 5. Wezwanie pomocy 6. Zakrztuszenia 7. Resuscytacja osoby dorosłej 8. Resuscytacja dziecka i niemowlęcia 9. Zawał serca 10. Napad padaczkowy 11. Oparzenia 12. Krwawienia i krwotoki 13. Urazy kończyn 14. Ewakuacja poszkodowanego 15. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka – materiały dydaktyczne dla kursantów – zaświadczenie ukończenia kursu dla uczestników

 

Kurs Pierwszej Pomocy 10h dla Nauczycieli

Kurs Pierwszej Pomocy 10h dla Nauczycieli /szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimazjalne/

Tematyka kursu:

1. System prawny i łańcuch pierwszej pomocy 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 3. Wypadki komunikacyjne 4. Wypadki w budynkach 5. Ocena poszkodowanego nieurazowego 6. Postępowanie z osobą nieprzytomną 7. Postępowanie z osobą przytomną 8. Wezwanie pomocy 9. Zakrztuszenia 10. Anatomia i fizjologia oddechu 11. Anatomia i fizjologia krążenia 12. Resuscytacja osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia 13. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) 14. Zawał serca 15. Napad padaczkowy 16. Ocena poszkodowanego urazowego 17. Oparzenia 18. Krwawienia i krwotoki 19. Urazy kręgosłupa 20. Urazy głowy 21. Urazy klatki piersiowej 22. Urazy jamy brzusznej 23. Urazy kończyn 24. Ewakuacja poszkodowanego 25. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka – materiały dydaktyczne dla kursantów – zaświadczenie ukończenia kursu dla uczestników

 

Kurs Pierwszej Pomocy 12h dla Służb Publicznych

Kurs Pierwszej Pomocy 12h dla Służb Publicznych /Policja, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe/

Tematyka kursu:

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy 2. Krajowy System Ratownictwa (PRM i KSRG) 3. Psychologia w nagłych wypadkach 4. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia 5. Wypadki komunikacyjne 6. Wypadki w budynkach 7. Substancje niebezpieczne 8. Ocena poszkodowanego nieurazowego 9. Postępowanie z osobą nieprzytomną 10. Postępowanie z osobą przytomną 11. Wezwanie pomocy 12. Zakrztuszenia 13. Anatomia i fizjologia oddechu 14. Anatomia i fizjologia krążenia 15. Resuscytacja osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia 16. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED) 17. Zawał serca, Cukrzyca 18. Napad padaczkowy 19. Ocena poszkodowanego urazowego 20. Oparzenia, odmrożenia, udar cieplny, hipotermia 21. Krwawienia i krwotoki 22. Urazy kręgosłupa 23. Urazy głowy 24. Urazy klatki piersiowej 25. Urazy jamy brzusznej 26. Urazy kończyn 27. Ewakuacja poszkodowanego 28. Zdarzenia masowe 29. Wyposażenie zestawu ratowniczego R0 30. Współpraca z Podmiotami Ratownictwa

W ramach kursu:

– wykłady multimedialne pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne na fantomach osoby dorosłej i dziecka – materiały dydaktyczne dla kursantów – zaświadczenie ukończenia kursu dla uczestników