Roman Gurgul

Roman Gurgul

Koordynator ds. zabezpieczeń i szkoleń

Ratownik Medyczny- Kierowca,

Ratownik GOPR, Ratownik WOPR

Pracownik Kontraktowy Krakowskiego Pogotowia

Pracownik Etatowy Grupy Krynickiej GOPR

Instruktor BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji

Absolwent Kursu: ITLS, MCI

Strefa RMED